leestafel.gif (19957 bytes)

Naar het tante startadres......... Bookmark het in je browser
www.tante.nl 

 

 

Na het lezen het venster sluiten.
Indien er geen taakbalk is, benut dan de rechter muisknop

Met dank aan Guy Boscart, waarvan tante het letterlijk overnam

happytrading (18928 bytes)

Een bijdrage?

FaMmail het dan naar:
Tante@Agneta.nl
Site adres: www.tante.nl

 


Tante Agneta